Eποχικό προσωπικό σε ΟΣΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΕΥΑΘ με διαδικασίες... εξπρές

0

Σε εξέλιξη ειναι οι αιτήσεις για εποχικό προσωπικό σε φορείς όπως ΟΣΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΕΥΑΘ. Αναλυτικά:

30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΑΘ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης ειδικοτήτων,  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, TE  Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Οδηγών  Οχημάτων. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 έως και Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127,  Τ.Κ. 54635 – Θεσσαλονίκη – Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου

160 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΣΤΟΝ ΟΣΕ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 160 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον ΟΣΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Καρόλου 1-3, Τ.Κ.104 37 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην «Κεντρική Διεκπεραίωση», η οποία ευρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Καρόλου. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/11/2019-11/11/2019

Η προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα ατόμων στον ΟΣΕ, μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων δόθηκε στη δημοσιότητα.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες , Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι,Ανεξάρτητες και άλλες αρχές, ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες , Έντυπα – Διαδικασίες ,Διαγωνισμών Φορέων , Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

55 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ Οδηγών – Μηχανοδηγών – Χειριστών (Χειριστές) 15
ΔΕ Οδηγών – Μηχανοδηγών – Χειριστών (Οδηγοί) 5
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 34
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αγησιλάου 56-58, Τ.Κ. 104 36 – ΑΘΗΝΑ, υπόψη κυρίας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και κυρίας ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΑΙΚ. (τηλ. επικοινωνίας: 210- 3351523 και 210-3351524).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/11/2019 έως και 13/11/2019

Share.

Comments are closed.