18 θέσεις στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό (Θεσσαλονίκη)

0

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο Οικογενειακή φροντίδα δεκαέξι ιό ανήλικων κακοποιημένων παιδιών και προετοιμασία εκπαίδευση αναδοχών οικογενειών με κωδικό ΟΠΣ MIS 5041652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ προβαίνει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας του ακόλουθου προσωπικού:

Share.

Comments are closed.