Θέση διοικητικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη

0

Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προκηρύσσει για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών, για την διοικητική υποστήριξη στον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές εκμάθησης γλώσσας καθώς και για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών, την πρόσληψη στελέχους πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δεκατριών (13) μηνών.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, εφόσον η συνεργασία κριθεί ικανοποιητική και εφόσον υπάρχουν οι
απαιτούμενες πιστώσεις από Έργα των Δ/σεων της εταιρείας χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.

Share.

Comments are closed.