7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) Οδηγού Απορριμματοφόρου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240, πληροφορίες στα τηλ. 210.4990415, -416).

Share.

Comments are closed.