Στο ΦΕΚ η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

0

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση σύσταση της 7μελούς Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών που θα αναλάβει το συντονισμό της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στο Δημόσιο.

Στο ΦΕΚ αναφέρεται:

«Συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Κεντρική
Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224), συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων
για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη,
καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων
λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.»

Share.

Comments are closed.