Διοικητικό προσωπικό στη Θεσσαλονίκη

0

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του έργου για την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές εκμάθησης γλώσσας καθώς και για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 13 μηνών.

Share.

Comments are closed.