7 προσλήψεις στο δήμο Κρωπίας

0

Στην κάλυψη επτά θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο ο Δήμος Κρωπίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Βας. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19441, Νοµού Αττικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.

Share.

Comments are closed.