156 θέσεις εργασίας στο Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο Ηρακλείου

0

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά εκατό πενήντα έξι (156)ατόμων για την αντιμετώπισηαπρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεωνκαθαριότητας, εστίασης και σίτισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου που εδρεύει στις Βούτες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτηςκαι συγκεκριμένα του εξής,ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

7 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

32 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

7 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

110 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Share.

Comments are closed.