6 προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.- Ν.Π.Ι.Δ.) ανακοινώνει

α) την πρόσληψη πέντε (5) Επιμορφωτών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών ηλικίας από 18 έως 65 ετών (βάσει της παρ.6 Αρθ. 21 Κεφ. Γ΄ Ν. 2190/1994), για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

και β) την πρόσληψη ενός (1) καθηγητή/τριας, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι με αντίτιμο, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. – Ν.Π.Ι.Δ. (οδός Κύπρου αρ. 7-Αγ.Ι.Ρέντη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 09:00’ έως και 14:00’) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής. Η επιστολή θα πρέπει να έχει ταχυδρομηθεί τ’ αργότερο εντός 10 ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης.

Share.

Comments are closed.