Μετατάξεις: Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται αίτηση αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας

0

Υπάλληλος που μετατάσσεται τόσο από φορέα σε φορέα όσο και από κατώτερη κατηγορία σε ανώτερη, αναγνωρίζει το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του κατά την μετάταξή του και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αντίθετα, υπάλληλος που παραιτείται από μια θέση προκειμένου να διοριστεί σε νέα, εισέρχεται με το εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της κατηγορίας του και υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που είχε στον προηγούμενο φορέα.

Στην περίπτωση αναγνώρισης του χρόνου αυτού, ο υπάλληλος κατατάσσεται εκ νέου από την ημερομηνία αίτησής του, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα.

Share.

Comments are closed.