5 προσλήψεις στο Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νησιών

0

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νησιών γνωστοποιεί την πρόθεσή της να προβεί στην πλήρωση, με επιλογή, 4 θέσεων Ειδικών Συμβούλων/Ειδικών Συνεργατών και μίας θέσης Επιστημονικής/ού Συνεργάτιδας/Συνεργάτη και Β. καλεί τις /τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Share.

Comments are closed.