107 πτυχία «κλειδία» για την πρόσληψη

0

Προσκλητήριο διορισμού σε κατόχους 107 διαφορετικών πτυχίων δίνει η νέα προκήρυξη στην Υπηρεσία Ασύλου.

Από τις 25 Νοεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις 220 θέσεις , ετήσιας σύμβασης με δυνατότητα παράτασης.

Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Η αίτηση υποβάλεται εντύπως μαζί με τα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση αυτή γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά μ ε συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Share.

Comments are closed.