12 προσλήψεις στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

0

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου.

2 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

2 ΠΕ Ιστορίας

1 ΠΕ Νηπιαγωγών

1 ΠΕ Ή ΔΕ Καθηγητής Αγγλικής γλώσσας

1 ΤΕ Ή ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας

1 ΠΕ Θεατρολογίας

1 ΔΕ Καθηγητής Σκάκι

1 ΔΕ Καθηγήτρια Κεραμικής ΔΕ

1 ΔΕ Καθηγητής Ζαχαροπλαστικής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης και Αρτέμιδος στο Τμήμα Διοικητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 3ος όροφος (Τηλ.:2132020201-207) μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Εάν οι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν με την αίτησή τους το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται

Share.

Comments are closed.