Πρόσληψη κτηνιάτρου στη Θεσσαλονίκη

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση αναγκών στα Εθνικά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από την Ε.Ε. και αφορούν τον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής, τον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής και τον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεοπαραγωγής του είδους Gallus gallus στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Share.

Comments are closed.