7 καθηγητές μουσικής στο Δημοτικο Ωδείο Γιαννιτσών

0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ανακοινωνει τη σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με επτά (7) άτομα καθηγητές μουσικής διδασκαλίας εκτέλεση του έργου «Διδασκαλία στο Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών» συνολικής διάρκειας όχι πάνω από εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη πρόσληψης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και της ΔΗΚΕΠΑΠ ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας» (Κ. Ασμανίδη 2 – 2ος όροφος) καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του Νομού Πέλλας καθώς και στη Διαύγεια, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ

Share.

Comments are closed.