40 προσλήψεις στο Δήμο Κατερίνης

0

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.) που έπληξαν την περιοχή του Δήμου από την 24η έως 25η Νοεμβρίου 2019, ως εξής:

 • 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ)
 • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
 • 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 • 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
 • 26 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος),

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση
 4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Πέμπτη 12-12-2019

Share.

Comments are closed.