τεκμηρια

Ειδήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν τα τεκμήρια διαβίωσης της Εφορίας από τους φορολογούμενους. Τους τρόπους για να αποφύγουν τις «παγίδες» των τεκμηρίων συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, προκειμένου να να…

Ειδήσεις

Μέχρι και 64 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων και εσόδων που απέκτησαν το 2019 μπορούν να αξιοποιήσουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων για…

Ειδήσεις

Πέντε παγίδες εις βάρος εκατοντάδων χιλιάδων φορολογουμένων κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης. Πρόκειται για τις διατάξεις των άρθρων 31 και 34 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με…

Ειδήσεις

Αντιμέτωποι με τις παγίδες υπερφορολόγησης που κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θα βρεθούν το…

1 2