φόρος

Ειδήσεις

«Ανάσα» δίνει στις επιχειρήσεις η απόφαση για μείωση της προκαταβολής του φόρου. Όσοι κατέγραψαν έστω και 5% πτώση στον κύκλο εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2020 δικαιούνται έκπτωση από 30% και άνω, στην προκαταβολή φόρου. Όμως, όσοι…