Ιδιώτες

Επιχειρήσεις
Με κάρτα η πληρωμή οφειλών στην εφορία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΟΛ 1062/2016 σχετικά με την καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες. Συγκεκριμένα, οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία,…

Επιχειρήσεις
Νέες ανατροπές στη φορολογία

Δεσμεύσεις για εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου έχει αναλάβει μεταξύ άλλων η κυβέρνηση με το αναθεωρημένο Μνημόνιο. Συμφώνα με…

1 15 16 17