Δημόσιο

Δημόσιο
37 θέσεις στο Δημο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινωνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα επτά (37) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες,…

Δημόσιο
96 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής…

Δημόσιο
Θέσεις εργασίας για 96 υποψηφίους σε νέα προκήρυξη

Με 96 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μεγάλος φορέας. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από…

Δημόσιο
Έξι θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα  Ρεθύμνης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής…

Δημόσιο
300 θέσεις εργασίας για 28 ειδικότητες στη ΔΕΗ

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, στη ΔΕΗ. Ζητούνται 300 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων. Οι ειδικότητες που ζητούνται: ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (1θέση) ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (2θέσεις) ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός…

Δημόσιο
Έξι θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά. Οι…

Δημόσιο
8 προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας…

Δημόσιο
23 θέσεις στη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης…

Δημόσιο
12 θέσεις στο Δήμο Δομοκού

Ο Δήμαρχος Δήμου Δομοκού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές…

Δημόσιο
Θέσεις διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης θα προβεί στην πρόσληψη 58 διαπολιτισμικών μεσολαβητών στα Κέντρα Κοινότητας και Ένταξης Μεταναστών». Αντικείμενο της εργασίας τους θα…

Δημόσιο
300 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού…

Δημόσιο
55 θέσεις στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07- 2021 , διαφόρων ειδικοτήτων,…

Δημόσιο
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις…

Δημόσιο
21 θέσεις στον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, η…

Δημόσιο
Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Την πρόσληψη 27 υπαλλήλων προωθεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 12 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να …

1 2 3 4 5 322