Προσλήψεις

Ειδήσεις
Θέσεις εργασίας στα Χανιά

Ο Δήμαρχος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού ΣΑΡΆΝΤΑ (40) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…

Ειδήσεις
Προσλήψεις στο Δήμο Σητείας

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9)…

Ειδήσεις
Θέσεις εργασίας στη Θήβα

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δεκαπέντε (15) εργάτες πυροπροστασίας για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας, για διάστημα δύο (2) μηνών,…

1 328 329 330 331 332 335