Χρηστικά

Δημόσιο
7 προσληψεις στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά…

Δημόσιο
7 προσλήψεις στο Δήμο Ηλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας ύστερα από την 175/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας και την 98071/10311/25.07.2016 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής…

Δημόσιο
10 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων…

Δημόσιο
Πρόσληψη Οδηγού στο Δήμο Κω

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)…

Δημόσιο
5 προσλήψεις στην Άρτα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών χωρίς δυνατότητα…

Ειδήσεις
6 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ΔΕ Εργατοτεχνιτών (ή ελλείψει αυτών, ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Προγραμματικής…

1 139 140 141 142 143 162