Ανάπτυξη άνω του 2.5% για να πέσει η ανεργία

0

Με τα υφιστάμενα δεδομένα, θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να μειωθεί η ανεργία σε μονοψήφια ποσοστά, υπογραμμίζει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ανεργίας, δηλαδή ο λόγος των ανέργων ως προς το άθροισμα των ανέργων και των απασχολούμενων (εργατικό δυναμικό) παρουσίασε ελαφρά πτώση τον Φεβρουάριο 2016.

Πιο συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 24,22% από 24,39% τον Ιανουάριο 2016. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκε μείωση -1,55 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε ότι αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων, των ανέργων και του εργατικού δυναμικού οι μεταβολές είχαν ως εξής: η απασχόληση αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 86,01 χιλ. άτομα (10,69 χιλ. σε μηνιαία), η ανεργία μειώθηκε κατά -70,22 χιλ. (-7,52 χιλ.) και το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 15,79 χιλ (3.17 χιλ.).

Για την τελευταία μεταβλητή ήταν ο 7ος συνεχής μήνας που σημειώνεται ετήσια αύξηση. Είχαν προηγηθεί 61 συνεχείς μήνες, ήτοι Ιούλιος 2010 – Ιούλιος 2015, αρνητικών ετήσιων μεταβολών.

Η Eurobank επισημαίνει ότι εκτός των ατόμων που αποχώρησαν από το εργατικό δυναμικό είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω «απογοήτευσης», ένα σημαντικό ποσοστό αφορά άτομα που αναζήτησαν εργασία στο εξωτερικό. Το αρνητικό στοιχείο για τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας είναι ότι τα εν λόγω άτομα είναι κυρίως νέας ηλικίας με σχετικά υψηλό επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου (τουλάχιστον όπως αυτό μετριέται με βάση τη σωρευτική επένδυση σε σπουδές).

Η τράπεζα τονίζει επίσης (για πολλοστή φορά!) πως με την παρούσα δυναμική της πτωτικής πορείας του ποσοστού ανεργίας θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να περάσει η εν λόγω μεταβλητή σε επίπεδα μονοψήφιων αριθμών.

Από τον Ιούνιο 2014 η μέση ετήσια μεταβολή του ποσοστού ανεργίας διαμορφώνεται στο σχετικά σταθερό επίπεδο των -1,55 ποσοστιαίων μονάδων. Για να επιταχυνθεί η πτώση του ποσοστού ανεργίας θα πρέπει η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς μεγέθυνσης (π.χ. άνω του 2,5%) τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η φετινή πτώση του ποσοστού ανεργίας αναμένεται να είναι ίση με -0,2 ποσοστιαίες μονάδες ενώ για το επόμενο έτος προβλέπεται μείωση -1,1 μονάδας. Ως γνωστόν, οι εκτιμήσεις για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του 2016 και του 2017 είναι της τάξης του -0,3% και 2,7% αντίστοιχα.

Share.

Comments are closed.