Αντικειμενικές

Ειδήσεις

Από τον Μάιο θα έχουν όλα τα ακίνητα νέες αντικειμενικές αξίες. Μάλιστα, για πρώτη φορά περίπου 2.900 περιοχές θα αποκτήσουν τιμές ζώνης. Οι αλλαγές στις αντικειμενικές άξιες των ακινήτων αναμένεται…

1 2