Επίδομα

Ειδήσεις

Συνεχίζονται τα μέτρα στήριξης για τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Οι καλλιτέχνες που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών καθώς και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θα λάβουν…

1 2 3 14