ΚΑΔ

Ειδήσεις

Επιπλέον ΚΑΔ προστίθενται στο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, το οποίο χρηματοδοτείται…

1 2