ομόλογο

Ειδήσεις

Για πρώτη φορά από το 2008 η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου χαμηλότερη του ιταλικού. Συγκεκριμένα, αρνητικό διαμορφώθηκε το περιθώριο μεταξύ ελληνικών - ιταλικών ομολόγων, για…

1 2 3