Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Ειδήσεις

«Πράσινο φως» έδωσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην ίδρυση και λειτουργία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Η Επιστημονική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου επισήμανε ότι «οι αρμοδιότητες τήρησης…