Συν-εργασία

Ειδήσεις

Τους όρους υπολογισμού του επιδόματος αδείας στους μισθωτούς που εντάσσονται στο μηχανισμό «Συν-Εργασία» αποσαφημίζει διυπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι: 1. Η αναλογία…