υπουργοί

Ειδήσεις

Υπό καθημερινή αξιολόγηση για τα πεπραγμένα τους βρίσκονται οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της Κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι η επίτευξη των στόχων σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συνιστά πρώτη προτεραιότητα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε…