Δημόσιο

Δημόσιο
Νομικός Σύμβουλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 127 προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα…

Δημόσιο
Θέση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1- εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα, (Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό), για την υποστήριξη…

Δημόσιο
245 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων…

Δημόσιο
50 θέσεις εργασίας στον ΟΛΘ

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών…

Δημόσιο
Θέση Μέντορα στο Δήμο Βόλου

H «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – ∆.Ι.Ε.Κ.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

Δημόσιο
40 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών…

1 2 3 57