Μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023, στις 15:00, παρατάθηκε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για τον Γ΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη…

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας ζήτησε από ορισμένες τράπεζες της χώρας να παρέμβουν στην αγορά ομολόγων, αγοράζοντας κρατικούς τίτλους σε δολάρια, σύμφωνα με…

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και ̟πρόσκαιρων αναγκών του…