Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων ανακοίνωσε ο…

Μεγάλο μέρος της ανησυχίας σχετικά με την εκτόπιση θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη έχει μέχρι στιγμής προέλθει από ανθρώπους που βρίσκονται στο νεότερο άκρο…

Μείωση κατά 3.806 θανάτους ή 6,8% σημείωσαν οι θάνατοι στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19, τις πρώτες 22 εβδομάδες εφέτος (1/1/2024-2/6/2024) και ανήλθαν σε 52.531 θανάτους (26.599 άνδρες και 25.932…

Εν αναμονή του νέου κύκλου του προγράμματος «Σπίτι μου», για την επιδότηση επιτοκίου για αγορά κατοικίας, η κτηματαγορά. Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, οι…