ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ... «Το τρίτο μνημόνιο πρέπει να πετύχει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για…

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)…

Αν χαθεί η παρτίδα των Συριζανέλ για παραμονή τους στην εξουσία, πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν; Tου Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου…