Άρον-άρον "κλείνουν" τα μπλοκάκια εργαζόμενοι με δελτίο παροχής

0

Κλείνουν τα μπλοκάκια τους ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μισθωτοί που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών μπροστά στις εξοντωτικές επιβαρύνσεις που φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αλλά και η υπερφορολόγηση.

Στο μαζικό κύμα κλεισίματος των δελτίων παροχής υπηρεσιών οδηγεί η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό με τις οποίες από την 1/1/2017, θα πληρώνουν 20% επί του φορολογητέου εισοδήματός τους για κύρια ασφάλιση, 6,95% για υγεία, εφόσον αντιμετωπίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι ή και 7,10% αν αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί, και 7% για επικούρηση εφόσον προβλέπεται για τον κλάδο τους. Ενα πρόσθετο 4% θα καταβάλλουν όσοι ανήκουν σε κλάδο για τον οποίο προβλέπεται και εφάπαξ παροχή.

Η αυξημένη εισφορά, παράλληλα με την υπέρογκη επιβάρυνση από τη φορολογία, καθιστά τη δεύτερη απασχόληση «μη συμφέρουσα».

Οπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Καθημερινής ο νέος τρόπος υπολογισμού, τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016, βρίσκεται ακόμη στον «αέρα», καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι μισθωτοί με «μπλοκάκι» δεν γνωρίζουν τις εισφορές τους, με ποια περιοδικότητα θα καταβάλλονται –ανά μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο– και κυρίως πώς το ποσό που θα πληρώνουν θα απεικονίζεται ως χρόνος ασφάλισής τους.

Σημαντικές αλλαγές και σε ορισμένες περιπτώσεις ανατροπές επιφέρει το νέο σύστημα στην ασφάλιση χιλιάδων αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών με προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), μελών ΕΠΕ, διαχειριστών και μοναδικών εταίρων μονοπρόσωπων ΙΚΕ, καθώς και μελών διοικητικών συμβουλίων σε ανώνυμες εταιρείες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, στα λογιστήρια επικρατεί σύγχυση καθώς τα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ασφαλίζονται ως μισθωτοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ισχύει η διπλή ασφάλιση.

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα προσδιορίζεται το εισόδημα αυτών που ασφαλίζονται σε κεφαλαιουχικές εταιρείες. Επίσης, για τους μετόχους άνω του 3%, που είναι μέλη σε Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμων Εταιρειών, δεν είναι γνωστό πώς θα εντοπίζεται το εισόδημα προκειμένου στη συνέχεια να καταβληθούν οι εισφορές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, βαρύς είναι ο πέλεκυς και για τους μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση, καθώς παρά την πρόβλεψη ότι ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει τα 2/3 των εισφορών των ασφαλισμένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, εφόσον προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πρακτικά το βάρος αναμένεται να πέσει εξ ολοκλήρου στον ασφαλισμένο. Ο οποίος θα καταβάλλει εισφορές και για τη μισθωτή του απασχόληση της τάξης του 16%.

Share.

Comments are closed.