Πάνω από 637 εκατ. οι απώλειες από το παράνομο εμπόριο καπνού

0

Το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα συνέχισε και το 2015 να παραμένει σε υψηλά ποσοστά, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη που διενέργησε η KPMG σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Ελβετία και τη Νορβηγία.

Συγκεκριμένα, η μελέτη της KPMG έδειξε ότι στην Ελλάδα το 2015:
• Η συντριπτική πλειονότητα των παράνομων τσιγάρων παραμένουν τα «illicit whites» (6 στα 10), ενώ η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε κατανάλωση «illicit whites» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα «illicit whites» είναι τσιγάρα τα οποία συνήθως παράγονται νόμιμα σε μία χώρα, με κύριο σκοπό τη λαθραία διάθεσή τους σε άλλες χώρες.
• Παρότι η Ελλάδα συνέχισε το 2015 να κατέχει ιδιαίτερα υψηλή θέση στην κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού, σημειώθηκε μια ελαφριά πτώση σε σχέση με το 2014, ενδεικτικό των αυξημένων ελέγχων και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών των διωκτικών Αρχών, φθάνοντας στα επίπεδα του 19,8% το 2015.
• Με βάση τα παραπάνω, η KPMG υπολογίζει ότι οι αναλογούντες φόροι το 2015 από το παράνομο εμπόριο τσιγάρων προσέγγισαν τα 637 εκατ. ευρώ.
Αλλά και στην ΕΕ συνολικά, το παράνομο εμπόριο τσιγάρων συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την KPMG, 53 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα καταναλώθηκαν το 2015 στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 9,8% της συνολικής κατανάλωσης, μειωμένο ελαφρά σε σύγκριση με το 10,4% που ήταν το 2014. Η παράνομη αγορά τσιγάρων στοιχίζει στους Ευρωπαίους φορολογούμενους και στις κυβερνήσεις τους περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένους φόρους.

Τα «illicit whites» τσιγάρα συνεχίζουν να κατακλύζουν την ΕΕ, με παρουσία και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την KPMG, τα «illicit whites» αντιστοιχούν στο 35,4% του συνόλου των παράνομων τσιγάρων το 2015, ή σε 18,8 δισεκατομμύρια τσιγάρα. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση τέτοιων τσιγάρων είναι η Πολωνία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ισπανία. Στην Ελλάδα τα παράνομα τσιγάρα που καταναλώθηκαν το 2015 ανέρχονται στα 4,1 δισεκατομμύρια.

Η παράνομη αγορά τσιγάρων συνεχίζει να στερεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ σημαντικά έσοδα, που, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, έχουν τόσο ανάγκη, ζημιώνει τις νόμιμες επιχειρήσεις ενώ, παράλληλα, ευνοεί το οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με την KPMG.
Στην Ελλάδα, οι τέσσερις εταιρίες καπνικών προϊόντων, Παπαστράτος, British American Tobacco Hellas, Imperial Tobacco και Japan Tobacco International, έχουν αναλάβει την κοινή πρωτοβουλία «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ» συντονίζοντας και εντείνοντας τις προσπάθειές τους για τη συμβολή στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων στη χώρα. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας, σε συνεργασία πάντοτε με τις Αρχές, είναι η αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας των τεσσάρων εταιριών, προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων.

Μεταξύ των δράσεων της «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ» περιλαμβάνεται η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης στις διωκτικές Αρχές, η υποστήριξή τους με υλικοτεχνική υποδομή, η παροχή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και τις συνέπειές του.

Share.

Comments are closed.