Ποια μορφή εταιρείας είναι η «καλύτερη»;

0

Το 1ο τυπικό βήμα για να υλοποιηθεί μια ιδέα, επιχείρηση είναι η σύσταση της εταιρείας. Επομένως προκύπτει το ερώτημα ποια μορφή εταιρείας είναι η «καλύτερη»; Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονολεκτική, καθώς εξαρτάται ανάλογα με το αντικείμενο, τους στόχους και πόσοι μέτοχοι, συνεργάτες θα συμμετέχουν.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη*

Είναι γεγονός, ότι η ατομική επιχείρηση είναι η πιο εύκολη στη διαχείρισή της, και με σχετικά μικρότερα κόστη.

Όμως ενέχει έναν μεγάλο κίνδυνο, το ίδιο σου το ΑΦΜ, όλα είναι το φυσικό πρόσωπο, απέναντι σε προμηθευτές, τράπεζες, δημόσιο, ενώ με ένα νομικό πρόσωπο, όπως η ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), πρώτα είναι η εταιρεία και μετά ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Επίσης, έχει άλλη βαρύτητα να είσαι εταιρεία εν συγκρίσει με την ατομική επιχείρηση, δείχνει πιο σοβαρή η ιδέα, το όνομα.

Στην Ελλάδα παρ’ όλα αυτά σχεδόν σε όλες τις μορφές εταιρειών, ο εκπρόσωπος ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία, γεγονός που συχνά είναι ανασταλτικός παράγοντας για την επιχειρηματικότητα.

Τα αποτελέσματα αυτού τα είδαμε την τελευταία δεκαετία, με πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες να δεσμεύονται οι περιουσίες τους, κυρίως στο χώρο του εμπορίου.

Η μορφή της ΙΚΕ ήρθε πριν μερικά χρόνια να βοηθήσει στην γρήγορη ίδρυση ενός νομικού προσώπου, της οποίας η λογιστική αντιμετώπιση είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης).

Παρόλο αυτά η αγορά χρειάζεται μια άλλη μορφή, η οποία θα βοηθάει στην αρχή, χωρίς μεγάλα κόστη και θα είναι ευέλικτη, χωρίς τον κίνδυνο δέσμευσης της προσωπικής περιουσίας του νέου επαγγελματία που θέλει να τολμήσει, να ξεκινήσει κάτι καινούριο.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να λάβεις υπόψη  σου τα ετήσια κόστη, τη διαχείριση, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, ποιος έχει την ευθύνη, εάν θα υπάρχουν μερίσματα, επενδυτές, επιδοτούμενα προγράμματα.

* Σύμβουλος & Business Coach ΜμΕ/Startups
+302114094901
www.stellarlight.gr 

Share.

Comments are closed.