ΥΠΕΣ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση»

0

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΣ το πρόγραμμα «Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ), για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Με την παρούσα ανακοίνωση, σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (PIC 2020), που διοργανώνονται από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ)
προτείνει σημαντικό αριθμό προγραμμάτων, εκ των οποίων πέντε (5) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Γαλλική Κυβέρνηση προσφέρει πέντε (5) υποτροφίες με πλήρη κάλυψη των εξόδων (διδακτρά, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και ένα μέρος του κόστους διαβίωσης).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στην κα Μαρία -Χριστίνα Αγαπίου (email: mcagapiou@ifa.gr ).

Επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο σύνδεσμο: https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-dapprofondissement/Programmes-internationaux-courts-ex-Cisap

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι επιλεχθέντες υποψήφιοι οφείλουν να συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης (assurance de responsabilité civile), το κόστος του οποίου δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής.

Το σχετικό υλικό είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δυμοσίου Τομέα/Προσωπικό/Εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των αποδεκτών της παρούσας να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς και αυτών των εποπτευόμενων φορέων τους.

Share.

Comments are closed.