1.468 θέσεις μονίμων σε δήμους

0

Δημοσιευτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 13Κ/2021 για 1.468 μόνιμες θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους πολίτες, στο πλαίσιο της άσκησης πλήθους αρμοδιοτήτων, σε τομείς κρίσιμους για το κοινωνικό σύνολο, όπως το περιβάλλον, η ανάπτυξη, η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η ποιότητα ζωής και λειτουργίας πόλεων και οικισμών, η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός κ.α.

Share.

Comments are closed.