10 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Συγκρότημα Αχελώου

0

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ που εδρεύει στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλ/νίας και συγκεκριμένα του εξής:

  • ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός          1
  • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού- Οίκονομίκού)     1
  • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί          4
  • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί          2
  • ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού)      1
  • ΔΕ Μηχανοτεχνίκοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αερίοστροβίλων      1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ςοχ δεη-λιγ/χεια, αης/υης, αςπ/τςπ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.partheni@dei.com.qr και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου, Τ.Ο. 9, Τ.Κ: 301 00 – ΑΓΡΙΝΙΟ, υπόψη: κας Παρθένη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 26410-98287 & 26410-98284).

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 06.04.2021 έως και Πέμπτη 15.04.2021.

Share.

Comments are closed.