10 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Δυτικής Αττικής

0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, γνωστοποιεί την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές εργασίες» της πράξης «Υδροδότηση οικισμού Κινέτας Μεγάρων, Α΄ Φάση: 1) Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης, 2) Κεντρική δεξαμενή» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Share.

Comments are closed.