10 θέσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Βόλου

0

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με
ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (athlitismos@doepap.gr), είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία της Διεύθυνσης Αθλητισμού είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :

Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) Διεύθυνση Αθλητισμού, Μεταξουργείο (Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως ) Νέα Ιωνία-Βόλος Τ.Κ 38446 τηλ επικοινωνίας 2421071770.

Share.

Comments are closed.