108 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερκύρας

0

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 2/2021 του Λήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Λιαποντίων Νήσων και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: humanres@corfu.gov.gr συνοδευόμενη με ευκρινές αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου ταυτοποιητικού εγγράφου απ’ το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία γέννησης του αιτούντος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έως 20-8-2021.

Share.

Comments are closed.