11 προσλήψεις τεχνίτών στο Δήμο Ιασμου

0

Ο Δημος Ιασμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιάσμου, που εδρεύει στον Ίασμο Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτών γαιών-GRADER) 2, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2, ΔΕ Υδραυλικών 1, ΔΕ Υδρομετρητών 1, ΥΕ  Εργατών /τριών  Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρου)  2 και ΥΕ  Εργατών /τριών  Καθαριότητας 2. Τηλ. επικοινωνίας: 2534350105.

Share.

Comments are closed.