11 θέσεις στην ΕΦΑ Φλώρινας

0

Η ΕΦΑ Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Σωστική ανασκαφή στον Νότιο Τομέα του Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας” της ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. στην Αχλάδα Ν. Φλώρινας, για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Share.

Comments are closed.