11 θέσεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας

0

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ένδεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021 του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Δασκάλων και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Νηπιαγωγών
  • 1 ΠΕ Δασκάλων και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Νηπιαγωγών
  • 3 ΠΕ Γυμναστών
  • 1 ΠΕ Καθηγητών Μουσικής
  • 1 ΠΕ Ζωγράφων
  • 2 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/ τριών
  • 2 ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Προποντίδας, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200, Νέα Μουδανιά  (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου και κ. Ευθυμιάδου Άννας, τηλ. επικοινωνίας: 2373025887 και 2373025533).

Share.

Comments are closed.