11 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Ρόδου

0

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – επιμορφωτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, κατά την διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς και οκτώ (8) μήνες για τους Υπεύθυνους εργαστηρίων , συνολικού αριθμού δέκα (11) ατόμων.

H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της ανακοίνωσης και ειδικότερα από 4/11/2021 έως και 13/11/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email protokollodopar@gmail.com υπόψη της κας Παπανικολάου Ζαχαρούλας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 3 ΡΟΔΟΣ .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2241026385 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2.

Share.

Comments are closed.