460 θέσεις εκπαιδευτικών για τις τάξεις υποδοχής

0

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5069864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Στν εγκύκλιο αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις 460 εκπαιδευτικών για την στελέχωση των τάξεων.

Share.

Comments are closed.