12 προσλήψεις στο δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

0

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 28/12/20

Η κατανομή των θέσεων
ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο)3

ΔΕ Οδηγών (επαγγελματική άδεια Γ + Ε ή (CE) και Δ ή (D) κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)1

ΥΕ Εργατών καθαριότητας6

Share.

Comments are closed.