12 Προσλήψεις υπαλλήλων στο Δήμο Κρωπίας

0

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων , ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας- COVID µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως και δύο (2) μήνες , για την κάλυψη κατεπειγουσών- εποχικών αναγκών λόγω της πανδημίας.

Share.

Comments are closed.